Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

Дата публікації: 02.04.2020


Вид та назва регуляторного акта

Проект рішення селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ житлово-комунального господарства Шалигинської селищної ради

Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є створення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, що складається з захисту довкілля, покращання санітарного стану, належне утримання і раціональне використання територій, охорону об’єктів благоустрою, забезпечення безпеки для користувачів об’єктів благоустрою, покращення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та інше.

Строк виконання заходів з відстеження результативності

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося до дня набрання його чинності з 03.02.2020 по 14.02.2020.

Тип відстеження Базове відстеження.

Метод одержання результатів відстеження

Для проведення базового відстеження використовувались статистичні данні.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта відбувалися шляхом аналізу статистичної інформації:

  • кількість скарг та пропозицій від мешканців громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою;
  • кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою;
  • кількість укладених договорів на вивезення сміття, відходів;
  • кількість складених протоколів за правопорушення правил благоустрою по ст. 152 КУпАП;
  • розмір надходжень до бюджету.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

№  з/п Показник  2019 рік
1. Кількість скарг та пропозицій від мешканців територіальної громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою, всього од.
2. Кількість складених приписів та протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, всього од.
3. Кількість укладених договорів на вивезення сміття, відходів
4. Розмір надходжень до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади від сплати штрафів за адмінправопорушення, в грн.

Якісні показники результативності:

  • значне поліпшення санітарного стану території ОТГ;
  • підвищення рівня благоустрою;
  • відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти благоустрою, розташовані на прилеглих територіях.

Оцінка результатів дії регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті реалізації регуляторного акта будуть досягнуті такі цілі:

  • прийняття даного регуляторного акта дає можливість приймати необхідні міри (передбачені законодавством) до громадян та суб’єктів підприємництва, які порушують Правила благоустрою, не здійснюють наведення та підтримку чистоти і порядку на своїй та прилеглій території.

З прийняттям даного регуляторного акта будуть врегульовані права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою, норми та правила поведінки, що дає можливість забезпечити належним  чином утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному санітарному стані.

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства  

Шалигинської селищної ради                                                                                     Сергій Кожедуб       

 

 

16.03.2020 року