ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

Дата публікації: 16.03.2018


  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

  1. Назва виконавця заходів базового відстеження:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

  1. Цілі прийняття акту:        

–    ефективність використання майна комунальної власності;

–    забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

–    удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності.

–  визначення суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження: до набрання чинності даним регуляторним актом з 12.03.2018 до 16.03.2018.
  2. Тип відстеження: базове відстеження.
  3. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Обробка та аналіз інформації управління фінансів та економічного розвитку, віділу  земельних ресурсів, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: дані управління фінансів та економічного розвитку, віділу  земельних ресурсів, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради.

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

Показники результативності дії регуляторного акту 2017 рік
1. Кількість договорів  на право оренди комунального майна, шт
2. Розмір надходжень до селищного бюджету у зв’язку з передачею в оренду комунального майна, грн

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: буде проводитись при повторному та періодичному відстеженні.

 

Таким чином, введення в дію рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади» створить умови для ефективного використання майна комунальної власності, забезпечить дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин та удосконалить єдиний організаційний та економічний механізм при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності, визначить суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

Начальник  управління                                                                                                                   Н.М. Полушкіна

 

16.03.2018 р