Звіт про повторне відстеження результативності проекту регуляторного акту – проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів розташованих в межах Шалигинської селищної ради»

Дата публікації: 09.08.2018


  1. Вид та назва регуляторного акта: проект рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів, розташованих в межах Шалигинської селищної ради».
  2. Назва виконавця заходів базового відстеження: Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.
  3. Цілі прийняття акта: Ціллю прийняття цього регуляторного акту є забезпечення виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Цей регуляторний акт регулює відносини, що виникають у процесі забудови земельної ділянки на території Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади та у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл, збільшення обсягу надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади.
  4. Строк виконання заходів з відстеження: 5 серпня по 9 серпня 2019року.
  5. Тип відстеження: повторне.
  6. Методи одержання результатів відстеження: вивчення умов Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інфраструктури Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади.
  7. Дані та припущення, на основі яких проводилось відстеження результативності, а також способи одержання даних: шляхом аналізу вхідної кореспонденції, аналізу оперативної інформації

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 2018 рік становить 57,2 тис. грн, що становить 4,9% до загальної суми власних надходжень спеціального фонду. Досягнуті показники свідчать про ефективність від впровадження прийнятого регуляторного акта.
  2. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта  та  ступеня досягнення  визначених  цілей:

Прийняття регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від  26.06.2018 року «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, розташованих  в межах Шалигинської селищної ради» несе позитивний результат.
Повторне відстеження результативності рішення показує, що за результатами прийняття вказаного рішення отримано певні позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечено ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин із замовниками будівництва.
Застосування існуючого  порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва  слід вважати доцільним та економічно обґрунтованим. Методика розрахунку відповідає вимогам діючого законодавства України.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Перегляд або скасування регуляторного акту є недоцільним.

 

Начальник управління                                                                                                        Надія ПОЛУШКІНА

09.08.2019 року