Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Шалигинської селищної ради від 20.03.2020 року «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

Дата публікації: 09.03.2021


Вид та назва регуляторного акта

Рішення селищної ради від 20.03.2020 року «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Відділ житлово-комунального господарства Шалигинської селищної ради

Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є створення сприятливого середовища для життєдіяльності людини, що складається з захисту довкілля, покращання санітарного стану, належне утримання і раціональне використання територій, охорону об’єктів благоустрою, забезпечення безпеки для користувачів об’єктів благоустрою, покращення естетичного вигляду об’єктів благоустрою та інше.

Строк виконання заходів з повторного відстеження результативності

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акту здійснювалося через рік з дня проведення базового відстеження  з 09.03.2021 по 15.03.2021.

Тип відстеження  повторне відстеження.

Метод одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувались статистичні та аналітичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта відбувалися шляхом аналізу статистичної інформації:

  • кількість скарг та пропозицій від мешканців громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою;
  • кількість приписів про припинення або усунення наслідків порушень правил благоустрою;
  • кількість укладених договорів на вивезення сміття, відходів;
  • кількість складених протоколів за правопорушення правил благоустрою по ст. 152 КУпАП;
  • розмір надходжень до бюджету.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

№  з/п Показник  2019 рік 2020 рік
1. Кількість скарг та пропозицій від мешканців територіальної громади щодо порушення або поліпшення стану благоустрою, всього од.
2. Кількість складених приписів та протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, всього од.
3. Кількість укладених договорів на вивезення сміття, відходів 3
4. Розмір надходжень до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади від сплати штрафів за адмінправопорушення, в грн.
5 Кількість звернень громадян на ліквідацію  несанкціонованих звалищ 2

Якісні показники результативності:

  • значне поліпшення санітарного стану території ОТГ;
  • підвищення рівня благоустрою;
  • відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти благоустрою, розташовані на прилеглих територіях.

Оцінка результатів дії регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

В результаті реалізації регуляторного акта  досягнуті такі цілі:

  • прийняття даного регуляторного акта дає можливість приймати необхідні міри (передбачені законодавством) до громадян та суб’єктів підприємництва, які порушують Правила благоустрою, не здійснюють наведення та підтримку чистоти і порядку на своїй та прилеглій території.

З прийняттям даного регуляторного акта  врегульовані права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері благоустрою, норми та правила поведінки, що дає можливість забезпечити належним  чином утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному санітарному стані.

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства  

Шалигинської селищної ради                                                                                 Сергій КОЖЕДУБ