ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту – рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади»

Дата публікації: 29.03.2019


  1. Вид та назва регуляторного акту:

Рішення Шалигинської селищної ради від 03.04.2018 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади».

  1. Назва виконавця заходів повторного відстеження:

Управління фінансів та економічного розвитку Шалигинської селищної ради.

  1. Цілі прийняття акту:        

–    ефективність використання майна комунальної власності;

–    забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин;

–    удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності.

–  визначення суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження: до через рік з дня проведення базового відстеження регуляторного акту з 25.03.2019 до 29.03.2019.
  2. Тип відстеження: повторне відстеження.
  3. Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Обробка та аналіз інформації управління фінансів та економічного розвитку, віділу  земельних ресурсів, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи даних: дані управління фінансів та економічного розвитку, віділу  земельних ресурсів, архітектури та містобудування Шалигинської селищної ради шляхом аналізу вхідної кореспонденції .

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту:       

Показники результативності дії регуляторного акту 2017 рік 2018 рік
1. Кількість договорів  на право оренди комунального майна, шт 2
2. Розмір надходжень до селищного бюджету у зв’язку з передачею в оренду комунального майна, грн 2194,74

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

Таким чином, введення в дію рішення Шалигинської селищної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності Шалигинської селищної об’єднаної територіальної громади» створює умови для ефективного використання майна комунальної власності, забезпечує дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин та удосконалило єдиний організаційний та економічний механізм при проведенні конкурсу на право оренди майна комунальної власності, визначило суб’єкта, який запропонував найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку Шалигинської селищної  об’єднаної територіальної громади

 

Начальник  управління                                                                                                                     Н. Полушкіна

 

29.03.2019