Про затвердження Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради

Дата публікації: 10.04.2018


ШАЛИГИНСЬКА СЕЛИЩНА  рада

ГЛУХІВСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

       П`ЯТА СЕСІЯ

  РІШЕННЯ

 

19.05.2017 року                                                       смт Шалигине                                 

 

 

 

Про затвердження Положення про порядок

здійснення регуляторної діяльності виконавчими

органами Шалигинської селищної ради

 

З метою забезпечення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  керуючись        частиною другої статті 26, підпунктом 1 пункту б частини першої статті 27 і статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради (додається).
  2. Керівникам структурних підрозділів, які здійснюють регуляторну діяльність, привести роботу підвідомчих органів щодо здійснення державної регуляторної політики у відповідності до вимог Положення.
  3. Організацію виконання цього рішення покласти на управління фінансів та економічного розвитку селищної ради (начальник Полушкіна Н.М.), а контроль на постійну комісію селищної ради  з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності  та етики(Слукіна Т.П.).

 

Селищний голова                                                                                                                         Ю.В.Матвієнко

 

 

Додаток до рішення селищної ради

                                                                                                         19.05.2017

 

Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами  Шалигинської селищної ради

 

1. Загальні положення

Положення про порядок здійснення регуляторної діяльності виконавчими органами Шалигинської селищної ради (далі – Положення) – нормативно правовий акт, яким визначаються основні вимоги до здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Шалигинської селищної ради.

1.1 Визначення термінів.

У даному положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1 Регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт (рішення сесії селищної ради, рішення виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищної голови), який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними  органами та суб’єктами господарювання.

1.1.2 Регуляторний орган – орган місцевого самоврядування, посадова особа органу місцевого самоврядування, яка має повноваження одноособово приймати регуляторні акти.

1.1.3 Регуляторна діяльність – діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими нормативно-регуляторними актами.

1.1.4 Відстеження результативності регуляторного акту – заходи, спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторного акту та досягнення цим актом цілей, задекларованих при його прийнятті.

1.1.5 Перегляд регуляторного акту – заходи, спрямовані на приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акту у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

1.1.6 Показники результативності регуляторного акту – показники, на підставі яких при проведенні відстеження результативності регуляторного акту здійснюється оцінка стану впровадження цього регуляторного акту та досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

1.1.7 Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики.

1.1.8 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту – документ, який містить дані про результати відстеження результативності регуляторного акту та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

1.1.9 Розробник проекту регуляторного акту – регуляторний орган або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного акту.

2. Порядок провадження регуляторної діяльності

2.1 Відділи та управління селищної ради щорічно до 1 листопада надають до управління фінансів та економічного розвитку селищної ради пропозиції до плану з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік.

2.2 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради на основі отриманих пропозицій готує проект плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік згідно чинного законодавства та подає його на розгляд селищної ради у листопаді поточного року.

2.3 Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого плану діяльності з підготовки регуляторних актів, цей орган повинен надати відповідні зміни до управління соціально-економічного розвитку міської ради.

2.4 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради  подає на розгляд сесії селищної ради проект рішення  про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів не пізніше дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

2.5 План діяльності регуляторного органу з підготовки регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

2.6 Розробником кожного проекту регуляторного акту готується аналіз регуляторного впливу згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

2.7 Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту підписується розробником проекту регуляторного акту чи керівником регуляторного органу та разом з проектом регуляторного акту надається до управління фінансів та економічного розвитку селищної ради на паперових та електронних носіях.

2.8 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради оприлюднює проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного  акту не пізніше п’яти робочих днів з дня опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

2.9 Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. В разі необхідності проводяться громадські слухання та будь які інші форми відкритих обговорень проекту регуляторного акту.

2.10 Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються  зауваження  та пропозиції, не повинен бути меншим, ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

2.11 Організаційне забезпечення здійснення державної регуляторної політики селищним головою здійснює управління фінансів та економічного розвитку селищної ради.

2.12 Розробники  проектів регуляторних актів, які вносяться на розгляд селищної ради,  подають до постійної депутатської комісії з питань прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності  та етики проект регуляторного акту з аналізом регуляторного впливу для отримання експертного висновку про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.13 Постійна депутатська комісія з прав людини, законності, боротьби з корупцією, депутатської діяльності  та етики  протягом трьох робочих днів готує експертний висновок про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та надає його розробнику проекту регуляторного акту.

2.14 Розробник проекту регуляторного акту протягом трьох робочих днів після отримання експертного висновку надсилає проект регуляторного акту, аналіз його регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної комісії до Державної регуляторної служби для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

2.15 Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту у міській раді (далі – головна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

2.16 При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

2.17 Регуляторні акти, прийняті селищною радою оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

2.18 Розробником кожного регуляторного акту здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно  вимог статті 10 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.19 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту підписується керівником регуляторного органу та надається до управління фінансів та економічного розвитку селищної ради на паперових та електронних носіях.

2.20 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради  оприлюднює звіт про відстеження результативності регуляторного акту  у десятиденний строк з дня його підписання.

2.21 Управління фінансів та економічного розвитку селищної ради  щорічно до 30 грудня готує проект розпорядження селищного  голови щодо затвердження плану заходів з відстеження результативності регуляторних актів в наступному році.

2.22 Перегляд регуляторного акту здійснюється на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту, за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт, в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

2.23 Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений якщо був відсутній аналіз регуляторного впливу і проект регуляторного акту не був оприлюднений.

 

Селищний голова                                                                                                                            Ю.В.Матвієнко